Velkommen til Mestringskompetanse

Vi tilbyr lederutviklingsprogrammer med dokumenterte positive målbare resultater bygget på forskningsbasert kunnskap.   MK er godt trent innen mestring og mestringsorientert ledelse.